• ایمپلنت – کاشت دندان  بدون درد و بدون جراحی .

  • جراحی زیبایی لثه – افزایش طول تاج دندانها .

  • درمان ریشه دندان (عصب کشی) با دستگاههای دیجیتالی مدرن روتاری .

    • اقای دکتر شفائی فرد  شنبه و سه شنبه عصر پنجشنبه و جمعه صبح.

  • تلفن:02133127773