Project Description

بخش گوارش درمانگاه خیریه امام علی (ع)

این بخش با همکاری اقای دکتر ریاض عبدالحسین (متخصص گوارش) اماده ارائه کلیه خدمات درمانی به مراجعین گرامی می باشد.

اقای دکتر در زمینه بیماری های ریه قلب و روماتولوژی نیز به مراجعین گرامی خدمت ارائه میکند.
ساعات کار:
روزهای سه شنبه 3 الی 6
روزهای پنجشنبه 9 الی 12
ساعات کار:
روزهای سه شنبه 3 الی 6
روزهای پنجشنبه 9 الی 12

تلفن:02133127773