Project Description

بخش ارتوپدی درمانگاه خیریه امام علی (ع)

پخش ارتوپدی

این بخش با همکاری اقای دکتر محمد رضا فاخری (متخصص ارتوپدی وارتروسکوپی زانو ) روزهای دوشنبه ساعت 12 الی 14 و چهارشنبه از 14:30 الی 16:30 اماده ارائه خدمات به مراجعین گرامی می باشد.

دیگر خدمات بخش ارتوپدی درمانگاه امام علی (ع)

دوشنبه    12 الی 14

چهارشنبه 14:30 الی 16:30

تلفن :   02133127773