• ترمیم دندان با اشعه – کاملا همرنگ دندان وبا استحکام بسیار بالا, ترمیم کامپوزیت .

  • اصلاح بدشکلی های دندان با لمینیت و بدون تراش دندان .

  • جراحی زیبایی لثه – افزایش طول تاج دندانها .

  • ایمپلنت – کاشت دندان  بدون درد و بدون جراحی .

  • درمان ریشه دندان (عصب کشی) با دستگاههای دیجیتالی مدرن روتاری .

  • درمانهای دندانپزشکی زیبایی (تغییر شکل دندانها – بستن فاصله دندانها)
  •