Project Description

بخش مشاوره تغذیه درمانگاه خیریه امام علی (ع)

این بخش با همکاری  کارشناس تغذیه خانوم میرخلف زاده  روز های دوشنبه از ساعت 9:30 الی 13 اماده ارائه خدمات به مراجعین گرامی می باشد.

دوشنبه  9:30 الی 13

تلفن :02133127773